Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Snout Oy / News Catering
Y-tunnus: 0849588-8
Osoite: Hitsaajankatu 6
Postinumero: 00810
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: 0400 512 722
Sähköpostiosoite: marko.suikki@newscatering.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: Snout Oy / News Catering
Nimi: Marko Suikki
Osoite: Hitsaajankatu 6
Postinumero: 00810
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: 0400 512 722
Sähköposti: marko.suikki@newscatering.fi

3. Tietosuojavastaava
Yritys: Snout Oy / News Catering
Nimi: Marko Suikki
Osoite: Hitsaajankatu 6
Postinumero: 00810
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: 0400 512 722
Sähköposti: marko.suikki@newscatering.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakas- ja yritysrekisterin tietoja käytetään Snout Oy / News Cateringin asiakassuhteiden hoitoon, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja tuottamiseen, liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä viestintään ja markkinointiin.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö
Yrityksen tai yksityishenkilön nimi, Y-Tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, yhteydenoton aihe, yhteydenoton viesti, tuotetut ja tarjotut palvelut.

7. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi ja/tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriä päivitetään asiakassuhteen aikana asiakkaalta saatavin ja kerättävin tiedoin. Rekisteritietoja kerätään ja päivitetään yritysten julkisilta www-sivuilta, saapuneista sähköposteista, Snout Oy / News Cateringin ja sen yhteistyötahojen verkkosivuilla sijaitsevilla lomakkeilla sekä erilaisissa asiakas-, messu- ja markkinointitapahtumissa. Yritys- ja henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus
Tiedot säilytetään Snout Oy/ News Cateringin sähköpostin kontaktitiedoissa ja laskutusjärjestelmässä, jotka on suojattu salasanoin ja käyttäjätunnukset myönnetään vain Snout Oy/ News Cateringin henkilökunnalle työtehtävien ja tarpeellisuuden mukaan. Lisäksi tietoja säilytetään Snout Oy/ News Cateringin henkilökunnan käyttöön tarkoitetulla verkkopalvelimen asemilla, jotka ovat suojattu räätälöidyin salasanoin työtehtävien mukaan. News Cateringillä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin.

12. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.