News menyer

News Catering är känd för sin utmärkt goda mat. Vår målsättning är högklassig kvalitet och vi erbjuder ett brett och mångsidigt menysortiment. Bekanta Er med våra menyer, som kan modifieras enligt kundens önskemål.

Några förslag på våra menyer:

Cocktail
Buffet
Tallriks menyer
Bröllops menyer
Kräft menyer
BBQ Menyer